Monthly Archives: mai 2011

Les dette FØR du tuter på meg neste gang!!!

Veibanen

  • Bilister og syklister har lik rett til å ferdes i veibanen, ettersom sykkel er klassifisert som kjøretøy.
  • Syklister har lov til å ferdes i kollektivfeltet.
  • Syklister har samme rettigheter og plikter som bilister.
  • Vikeplikt for høyretrafikk og fotgjengere i gangfelt gjelder.
  • Sykle så langt ut i veibanen at biler må foreta en ordentlig forbikjøring.
  • Vik for annen trafikk der kjørende er pålagt det.
  • Vis tydelige tegn

Kilde: Trygg Trafikk

Les videre

Categories: Blanda drops | Stikkord: | 42 kommentarer

Blogg på WordPress.com.