Allemannsretten

Allemannsretten gjelder i utmark, altså udyrket land. I Norge dekker dette mesteparten av kysten, myrområder, skog og fjell. Ubenyttet mindre areal i dyrket mark regnes ikke som utmark.

Innmark er all dyrket jord: åker, eng, kulturbeite, hage, gårdsplasser, hustomter og industriareal. På visse typer innmark som åker og eng kan du likevel ferdes på frossen eller snødekt mark i tidsrommet mellom 15. oktober og 30. april. Vær oppmerksom på at innmark ikke trenger å være inngjerdet.

Les mer om allemannsretten her https://www.visitnorway.no/planlegg-reisen/reisetips/allemannsretten/

Og her https://www.norskfriluftsliv.no/hva-er-allemannsretten/

Blogg på WordPress.com.

%d bloggere liker dette: